Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
covid_19, κορονοϊος, ιδιωτικη_ασφαλιση

Κορονοϊός και Ασφαλιστικές εταιρείες. Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση αποζημίωσης

Είναι εύλογο όλοι οι ασφαλισμένοι με ατομικά ή ομαδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας και Ζωής, αλλά και εκείνοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν, να έχουν απορίες για το εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, είναι έτοιμες και μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εν μέσω πανδημίας.

Για το λόγο αυτό συλλέξαμε και σας επισυνάπτουμε, με συνοπτικό πιστεύουμε τρόπο, τις προσεγγίσεις με τις οποίες οι ασφαλιστικές εταιρίες αντιμετωπίζουν την αποζημίωση του COVID-19.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η πανδημία δεν εξαιρείται από τους όρους των συμβολαίων Ζωής και Υγείας ατομικών και ομαδικών συμβολαίων. Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω COVID-19 η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε δημόσιο ή άλλο νοσοκομείο που έχει οριστεί, θα καταβληθεί εφόσον προβλέπεται από τους όρους του συμβολαίου, το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, η διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου για τον νέο κορωνοϊό SARS-COV2 είναι υποχρεωτική, στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου των ασθενών. Κατόπιν αυτού, σε περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο για πραγματοποίηση επέμβασης, η εξέταση για τον κορωνοϊό SARS-COV2 (Covid-19) θα καλύπτεται μέσω της εγγυητικής μας επιστολής, στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαία η πραγματοποίηση της εξέτασης για τον νέο κορωνοϊό, θα καλύπτεται μαζί με τα υπόλοιπα αναγνωρισθέντα έξοδα νοσηλείας.

Η αναγκαιότητα πραγματοποίησης της εξέτασης θα εξετάζεται από τους ελεγκτές ιατρούς, σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς και τα κριτήρια που θέτει ο ΕΟΔΥ. Η ανωτέρω οδηγία θα επανεξεταστεί αναλόγως των οδηγιών του ΕΟΔΥ, βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων.

EUROLIFE 

Σε όλα τα ασφαλιστήρια Ζωής και Υγείας ατομικών και ομαδικών συμβολαίων, δεν υφίσταται εξαίρεση πανδημίας. Επομένως τα συμβόλαια καλύπτουν περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας λόγω του COVID-19 (έξοδα/επίδομα) σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση εισαγωγής των ασφαλισμένων μας στο Νοσοκομείο για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης και εφόσον η νοσηλεία είναι καλυπτόμενη, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, θα καλύπτει το test ανίχνευσης για τον νέο κορωνοϊό (Covid- 19).

Σε κάθε άλλη περίπτωση νοσηλείας (εκτός δηλαδή των χειρουργικών περιστατικών), που είναι καλυπτόμενη βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου, το test για τον νέο κορωνοϊό (Covid-19) θα καλύπτεται, εφόσον υφίσταται ιατρική αναγκαιότητα για την πραγματοποίησή του και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει ο ΕΟΔΥ (οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια κ.λπ.).

GENERALI

Παρά τη ρητή εξαίρεση της πανδημίας στα συμβόλαιά της, η Generali ενεργοποιεί εκτάκτως την κάλυψη αυτή για όλους τους ασφαλισμένους, σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιείται η κάλυψη;

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω COVID-19 η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε δημόσιο ή άλλο νοσοκομείο που έχει οριστεί, η Generali θα καταβάλλει ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Το ύψος του επιδόματος θα ανέρχεται στο ποσό που αναγράφεται στους όρους του ασφαλιστηρίου και θα παρέχεται για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) ημέρες νοσηλείας. Ενεργοποιείται, δηλαδή, κατ’ εξαίρεση, εκτάκτως, η κάλυψη της νοσηλείας λόγω COVID-19, χωρίς να θεωρείται εξαίρεση η πανδημία ως αιτία νοσηλείας.

Η εξυπηρέτηση και η κάλυψη των έκτακτων περιστατικών ισχύουν κανονικά, όπως ορίζουν οι όροι των ασφαλιστηρίων. Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος για COVID-19 απαιτείται πρωτίστως, η άμεση επικοινωνία στη γραμμή 1135 για περαιτέρω καθοδήγηση. Aντίστοιχα, τα ύποπτα περιστατικά και οι νοσηλείες διοχετεύονται και πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς.

Όσον αφορά τα ασφαλιστήρια Ζωής, το κεφάλαιο κάλυψης θα αποδίδεται κανονικά στους δικαιούχους, σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος ασθενής καταλήξει λόγω COVID-19.

GROUPAMA

Τα συμβόλαια της Groupama δεν εξαιρούν την πανδημία. Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω COVID-19 η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε δημόσιο ή άλλο νοσοκομείο που έχει οριστεί θα καταβληθεί το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας.

Το τεστ ανίχνευσης για τον COVID-19 δεν καλύπτεται για προληπτικούς λόγους αλλά μόνο ως έκτακτο περιστατικό και η αποζημίωση γίνεται απολογιστικά.

INTERAMERICAN

Η Interamerican δεν εξαιρεί την πανδημία σε κανένα πρόγραμμα Υγείας ατομικό ή ομαδικό. Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω COVID-19 η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε δημόσιο ή άλλο νοσοκομείο που έχει οριστεί, θα καταβληθεί το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος επισκεφθεί ιδιωτικό Νοσοκομείο και υποβληθεί σε τεστ στα εξωτερικά ιατρεία χωρίς νοσηλεία, τότε αυτό καλύπτεται απολογιστικά βάσει όρων προγράμματος και εφόσον τεκμηριώνεται η ιατρική αναγκαιότητα και αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, για την τεκμηρίωση της ιατρικής αναγκαιότητας κατά την αποζημίωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης που τεκμηριώνει ότι ο ασφαλισμένος παρουσιάζει συμπτώματα και κλινική εικόνα ύποπτου κρούσματος, όπως έχει οριστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

METLIFE

Η Metlife καλύπτει  τη νοσηλεία λόγω πανδημίας σε όλα τα συμβόλαια Υγείας, είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παρέχεται κάλυψη Εξόδων Νοσοκομειακής περίθαλψης ή/ και Επίδομα Νοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο. Βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ, μέχρι αυτή τη στιγμή νοσοκομεία αναφοράς για τους ασθενείς με COVID-19, αποτελούν μόνο συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία. Στην περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς, δώσουν οδηγίες να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικά νοσοκομεία, τότε η Metlife καλύπτει το κόστος για τη νοσηλεία σε αυτά και οι ασφαλισμένοι θα αποζημιωθούν από το ασφαλιστήριό τους, σύμφωνα με τους όρους.

Η εξέταση για τον έλεγχο του COVID-19 καλύπτεται κατά την διάρκεια της νοσηλείας και εφόσον κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένο.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης ασφάλειας Ζωής, οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

ΜΙΝΕΤΤΑ

Σε όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας (νοσοκομειακές και λοιπές καλύψεις, απώλεια ζωής) δεν υπάρχει εξαίρεση για πανδημία. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι καλύπτονται κανονικά σε περίπτωση που προσβληθούν από τον COVID-19, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ημερήσιο επίδομα.

H εξέταση για τον έλεγχο του COVID-19 δεν καλύπτεται είτε κατά την διάρκεια νοσηλείας είτε ως έκτακτο περιστατικό.

 

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρινήσεις χρειάζεστε σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση Υγείας και Ζωής.

 
Σας συμβουλεύουμε, οι ασφαλισμένοι κατά περίπτωση να επικοινωνούν με την ασφαλιστική τους εταιρεία ή τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο για πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας και Ζωής, προκειμένου να λαμβάνουν εξατομικευμένη πληροφόρηση.