Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Business Insurable Risk Management

 

Η μελέτη ασφαλίσιμων επιχειρηματικών κινδύνων είναι ο καταλυτικός παράγοντας μεταξύ ενός καλού σχεδιασμένου επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) και ενός σύνθετου περιβάλλον ρίσκου.

Στη νέα εποχή που ζούμε, η επιχειρηματικότητα και η οικονομία μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα το βλέμμα των επιχειρήσεων να είναι στραμμένο στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι ελλοχεύουν το επιχειρείν.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει  μία μεθοδολογία, υποστηριζόμενη από ένα καινοτόμο λογισμικό το οποίο μπορεί να εντοπίσειαξιολογήσειιεραρχήσει και να ποσοτικοποιήσει όλους εκείνους τους κινδύνους που απειλούν μία επιχείρηση, με την επιστήμη αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων (risk management) και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 31000.

Ποια η μεθοδολογία

 • Ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, προσαρμόζουμε το λογισμικό ώστε να εντοπίσει και να προβλέψει κινδύνους οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.
 • Η καινοτόμα μεθοδολογία μας εφαρμόζεται για πρώτη φορά́ στη χώρα μας, και χρησιμοποιούμε διαγράμματα και λογισμικό́ βασισμένη σε PRA (Probabilistic Risk Assessment) και QRA (Quantify Risk Assessment) μεθόδους. Με αυτόν το τρόπο εξετάζεται τόσο η πιθανότητα να επέλθει ο κάθε κίνδυνος ξεχωριστά, την επίπτωση που μπορεί να έχει στην επιχείρηση, την υφιστάμενη δυνατότητα αντίδρασης να αντιμετωπίσει μία ενδεχόμενη ζημία, το ενδεχόμενο να επηρεάσει ή όχι την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων όσο και την αλυσιδωτή αντίδραση που μπορεί να προκληθεί από την επέλευση ενός και μόνο κινδύνου.
 • Με τη πρακτική As Low As Reasonably Practicable (ALARP) εντοπίζεται το ρίσκο που μπορεί να γίνει αποδεκτό με τη σωστή διαχείριση και επίβλεψη. H επιχείρηση διακρατά το ανεκτό αυτό ρίσκο (απαλλαγή/ συμμετοχή) και μεταφέρεται σε ασφάλιση μικρότερο ποσοστό κινδύνου με αποτέλεσμα να μπορούν να καλυφθούν με τον ίδιο προϋπολογισμό περισσότεροι κίνδυνοι (οριζοντίως)
 • Συνυπολογίζοντας την υφιστάμενη ή όχι ασφαλιστική κάλυψη, η κατανομή των κινδύνων αποτυπώνονται σε έναν ευανάγνωστο χάρτη κινδύνων (Risk Matrix). Ένας εξατομικευμένος χάρτης κινδύνου όπου διαφαίνονται ξεκάθαρα ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα μέγιστα την επιχείρηση και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ποιοι λιγότερο και ποιοι σχεδόν καθόλου.

Ποιο το όφελος της μελέτης

 • Έχετε πλέον έναν στρατηγικό σύμμαχο στη διαχείριση κινδύνων, που απειλούν την επιχείρηση σας
 • Στη διάθεσή σας έχετε μία επιστημονική μεθοδολογία που αποκαλύπτει όλα τα δεδομένα για το πως στρατηγικά και όχι με τυχαία επιλογή να μειώσετε ή να διακόψετε ή επιπλέον ασφαλιστικά να καλύψετε κινδύνους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό σας (cost control)
 • Γνωρίζετε τα emerging risks της επιχείρησή σας έχοντας μία ολοκληρωμένη μελέτη risk management
 • Παρακολουθούμε και προσαρμόζουμε κάθε χρόνο (annual monitoring) τη μελέτη διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων, ανάλογα με τη πορεία της οικονομίας, της νομοθεσίας αλλά και τη φάση ανάπτυξης της επιχείρησής σας
 • Οικονομικά έξυπνη εξωτερική συνεργασία (outsourcing
 • Αύξηση υπεραξίας του μεριδίου της επιχείρησης και πιο ελκυστική σε Fund Managers, στρατηγικούς επενδυτές και τράπεζες, λόγω εξασφάλισης της βιωσιμότητάς της
 • Απελευθέρωση πόρων (ρευστά διαθέσιμα) αξιοποιώντας τα πιο έξυπνα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων
 • Εμπλουτισμένο marketing plan με στοιχεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνου επιχειρείν
   

Γιατί να επιλέξω ένα Σύμβουλο Διαχείρισης Κινδύνων

 • Εξειδίκευση, εμπειρία και σε βάθος γνώση των ασφαλίσιμων κινδύνων 
 • Ορθή διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων (cost effective)
 • Συγκριτικοί πίνακες ανά κλάδο επιχείρησης και ασφαλιστική εταιρεία για τη μεγιστοποίηση ασφαλίσιμου οφέλους, σε σχέση με τους όρους, καλύψεις και παροχές των συμβολαίων.
 • Ετήσια παρακολούθηση (annual monitoring) και προσαρμογή ασφαλιστικών καλύψεων ανάλογα με το business plan και budget της επιχείρησης

 

Business Insurable Risk Management