Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Individual Risk Management

 

Ένα καινοτόμο λογισμικό το οποίο μας επιτρέπει να εντοπίσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το εισόδημα και το βιοτικό μας επίπεδο.

Εκμεταλλευόμαστε  στο μέγιστο όλες τις παροχές του ενιαίου ταμείου κοινωνικής ασφάλισης – ΕΦΚΑ. Μετά τις συγχωνεύσεις και την ψήφιση πολλών νέων νόμων ενημερώνουμε και διαρκώς αναβαθμίζουμε τη πλατφόρμα ώστε να την αξιοποιήσουμε  προς όφελός μας, πιο αποτελεσματικά. 

Μέσα από την επιστήμη διαχείρισης κινδύνου Risk Management, θα έχετε μία αναλυτική μελέτη η οποία θα περιέχει όλα τα δεδομένα σε ποσοτικοποίηση και ιεράρχηση, ώστε να γνωρίζετε ποια είναι σημαντικά για εσάς και απαιτούν την προσοχή σας, ποια λιγότερο σημαντικά και ποια δε σας αφορούν καθόλου.

Ποια η μεθοδολογία

 • Ο κάθε ασφαλισμένος, καταχωρεί την ημερομηνία γέννησης, τη τρέχουσα επαγγελματική του δραστηριότητα αλλά και την ημερομηνία ένταξής του σε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.
 • Το λογισμικό εντοπίζει όλους εκείνους τους παράγοντες και εξετάζει τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά ως προς τη πιθανότητα να επέλθει ο κίνδυνος, την οικονομική επίδραση που θα έχει στον ασφαλισμένο και την οικογένειά του, τη δυνατότητα αντίδρασης του ασφαλισμένου με ιδίους ή όχι οικονομικούς πόρους και αξιολογεί αν έχει προνοήσει και ήδη καλύψει με υφιστάμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο τον κίνδυνο.
 • Ολοκληρώνοντας τη μελέτη, εσείς θα αποφασίσετε αν υπάρχουν κενά που σας δημιουργούν ανασφάλεια και μπορείτε να μας ζητήσετε να σχεδιάσουμε έξυπνες λύσεις, ώστε τίποτα να μην μπορεί να διαταράξει την οικονομική σας ευημερία και να αποκτήσετε τον έλεγχο του μέλλοντός σας.


Ποιο το όφελος της μελέτης

 • Θα διαπιστώσετε αν έχουν μειωθεί ή αυξηθεί παροχές, όπως συντάξεις και επιδόματα και κατά πόσο επηρεάζει τον μελλοντικό σας οικονομικό σχεδιασμό.
 • Θα γνωρίζετε όλους τους κινδύνους και θα είστε στη προνομιακή θέση να τους ελέγχετε 
 • Στη διάθεσή σας έχετε μία επιστημονική μεθοδολογία η οποία αποκαλύπτει όλα τα δεδομένα για το πως στρατηγικά και όχι με τυχαία επιλογή να μειώσετε ή να διακόψετε ή επιπλέον ασφαλιστικά να καλύψετε κινδύνους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό σας (budget)
 • Απελευθέρωση πόρων (ρευστά διαθέσιμα) αξιοποιώντας τα πιο έξυπνα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

Γιατί να επιλέξω ένα Σύμβουλο Διαχείρισης Κινδύνων 

 • Εξειδίκευση, εμπειρία και σε βάθος γνώση των ασφαλίσιμων κινδύνων 
 • Ορθή διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων (cost effective)
 • Συγκριτικοί πίνακες ανά ασφαλιστική εταιρεία για τη μεγιστοποίηση ασφαλίσιμου οφέλους, σε σχέση με τους όρους, καλύψεις και παροχές των συμβολαίων.
 • Παρακολουθούμε και προσαρμόζουμε κάθε χρόνο (annual monitoring) την ατομική μελέτη διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων, ανάλογα με την οικογενειακή και επαγγελματική σας εξέλιξη, αλλά και τη πορεία της οικονομίας και της νομοθεσίας.

 

Individual Risk Management Presentation